Open Brief Lode Bruneel: “Een uitgestoken hand aan N-VA Zottegem”

In een open brief reikt Lode Bruneel, de voorzitter van Open VLD Zottegem, de hand aan N-VA Zottegem.

Een uitgestoken hand

Op de gemeenteraad van 28 januari reikte de nieuwe beleidsploeg de hand aan de oppositie om samen werk te maken van een mooiere toekomst voor onze stad. Wij gaan graag in op dit aanbod. De uitdagingen voor onze stad zijn te groot om goede voorstellen op basis van politieke berekeningen te verwerpen.

Ik reik met name graag de hand aan onze collega’s van N-VA. Net als ons pleitten zij voor de verkiezingen voor de afschaffing van het dienstenchequebedrijf. In een speciaal hierover uitgedeelde folder onder de titel ‘Had je twee miljoen, wat zou jij dan doen?’, zo genoemd omdat er doorheen de vorige legislatuur een verlies van 2 miljoen euro werd geboekt binnen dit dienstenchequebedrijf, stelde de partij letterlijk:

Politici hebben de plicht om voorzichtig om te gaan met het belastinggeld die zij krijgen van de burgers. In Zottegem is dat jammer genoeg niet het geval. Natuurlijk mag sociaal beleid geld kosten! Maar enkel als we daar mensen mee helpen die het nodig hebben. Daar is zeker bij het dienstenchequebedrijf geen sprake van. Meer nog, er is geen enkele aantoonbare meerwaarde dat het OCMW dit uitbaat. Niemand wordt hier beter van. Al zeker niet de mensen die het sociaal beleid het meeste nodig hebben.

Uit de nieuwe begroting van het OCMW blijkt dat onze collega’s deze nobele verkiezingsbelofte willen breken. In plaats van de afschaffing van deze verspilpost, worden nu “effici ëntiewinsten” gepredikt. Het miljoenenverlies blijft nagenoeg onveranderd. Een gemiste kans. Onze stad staat reeds stevig in de top tien wat betreft de schuldenlast per inwoner. Daar bovenop horen we ook bij de koplopers wat OCMW-uitgaven betreft. Een betere besparingspost dan deze, die voor niemand enige aantoonbare meerwaarde heeft, bestaat er niet.

‘Als we deze begroting niet drastisch bijsturen vieren de socialisten ongetwijfeld feest. Wie echter koos voor verandering dreigt verweesd achter te blijven. Dit is niet waar de burger om gevraagd heeft. Wij nemen daarom onze verantwoordelijkheid t.o.v. de Zottegemnaar ter harte en reiken welgemeend de hand aan de collega’s van N-VA. Zij kunnen rekenen op onze steun om deze noodzakelijke hervorming door te voeren. De toekomst van onze stad ligt in de balans. Ik hoop dat ze samen met ons werk willen maken van hun verkiezingsbeloften’ Besluit Bruneel.