Overlast in Zottegem: “Investeer in meer blauw en buurt- en jongerenwerkers”

De recente gevallen van vandalisme en overlast in Zottegem pleit SP.A-gemeenteraadslid Louis Van Rijsselberge voor buurt- en jongerenwerkers.

“De laatste weken zagen we enkele gevallen van jongeren die overlast veroorzaakten. Zo werd op een zaterdagnacht het speelpleintje aan het Heilig Hartplein gevandaliseerd, maar ook op andere plekken in Bevegem werd lelijk huis gehouden met gebroken flessen en omgegooide bloembakken”,  aldus Van Rijsselberge.   “Vorige week werd er zelfs tijdens een persmoment van het stadsbestuur en de Zottegemse handelaars amok gemaakt door enkele jongeren in het Egmontpark. De buurtbewoners van Bevegem en Beisloven uiten dan ook terecht kritiek op deze overlast, dergelijk vandalisme kan niet worden getolereerd. Het stadsbestuur was bij monde van gemeenteraadsvoorzitter Peter Lagaert (N-VA) er als de kippen bij om het plaatsen van extra camera’s met hoogdringendheid te agenderen op de gemeenteraad. Hoewel veiligheidscamera’s een hulpmiddel kunnen zijn bij het bestrijden van criminaliteit, vindt onze fractie dit geen zaligmakende oplossing. Kijk naar andere steden waar vele duizenden euro’s werden geïnvesteerd om op elke straathoek een camera te plaatsen, de overlast en criminaliteit daalden er nagenoeg niet door.“

“Om het probleem bij de kern aan te pakken moeten we investeren in mensen en niet alleen in camera’s”, gaat Louie Van Rijsselberge verder. “Naast een verhoogde aanwezigheid van de politie tijdens weekendnachten op de gekende pijnpunten, moet er ook geïnvesteerd worden in een sterke buurtwerking. De beste resultaten worden verkregen met buurt- en jongerenwerkers die de straat opgaan, pleintjes en parken bezoeken en rechtstreeks met jongeren aan de slag te gaan. Door zich op een laagdrempelige manier op te stellen, kunnen ze verschillende jongeren bereiken en deze indien nodig ook het goede pad op helpen. In Zottegem hoeven we niet ver te zoeken naar een goed voorbeeld. De vzw “Hangjongeren” gebruikt sport als middel om verschillende jongeren en ook maatschappelijk kwetsbare jongeren samen te brengen en zo op een plezante manier hen een zinvolle vrijetijds besteding aan te reiken. Ik nodig de schepen van jeugd alvast uit om hier eens een bezoekje te brengen en inspiratie op te doen.   Op de  eerstvolgende gemeenteraad stellen we dan ook voor om te investeren in een sterke buurtwerking en meer politieaanwezigheid om zo het leven in onze stad voor iedereen aangenaam te maken.”