Open VLD fractie Lierde tijdens de gemeenteraad
Melissa Dooms, Marc De Ville, Mieke Van de Ponseele

Meerderheid beroept zich op GDPR-wetgeving om vraag van raadslid Dooms te verwerpen.

Melissa Dooms (Open VLD) liet voor de gemeenteraad van 16 september laatstleden een extra punt in verband met het automatisch aanbieden van mutualiteitsformulieren toevoegen.

Doorheen het jaar organiseren verschillende gemeentelijke diensten kampen voor de schoolgaande jeugd in Lierde. De kostprijs van deze kampen kan in bepaalde mate teruggevorderd worden bij het ziekenfonds van de gebruiker. Bovendien kan de gebruiker ook een belastingvermindering bekomen doordat de inschrijvingsgelden van de sportkampen fiscaal kunnen ingebracht worden.

Verzameling logo's mutualiteiten bij vraag raadslid Dooms.“ Deze informatie vindt men op de website van Lierde niet terug bij de overige informatie over de sportkampen. Momenteel dient de gebruiker zich tevens aan te melden bij de gemeentelijke dienst om het aanvraagformulier voor een tussenkomst van de mutualiteit ingevuld te krijgen. Om het voor de gebruikers van de kampen eenvoudiger te maken, vraagt de Open Vld fractie dat het gemeentebestuur de informatie rond de terugbetaling bij de mutualiteit en de informatie rond de belastingvermindering kenbaar maakt op de gemeentelijke website bij de rubriek ‘sportkampen’.   De fractie vraagt tevens om de formulieren voor de terugbetaling bij de mutualiteit automatisch aan te bieden via het online inschrijvingsformulier.   Tenslotte vragen wij om de voorgaande punten ook toe te passen op andere diensten, die in aanmerking komen voor tussenkomst van het ziekenfonds of aftrek van de personenbelasting, die de gemeente levert” verduidelijkte raadslid Melissa Dooms.

Het voorstel werd na bespreking ter stemming gebracht en door “Voor Lierde” en “de Derde Partij” verworpen.

De burgemeester weigert de mogelijkheid na te gaan om het formulier automatisch te bezorgen aan de gebruiker. Hij beroept zich op de GDRP-wetgeving door te verkondigen dat de gemeente de informatie over de mutualiteit niet mag vragen aan de gebruiker. Dit klopt echter niet. Zolang de burger de uitdrukkelijke toestemming geeft voor de verwerking van deze gegevens voor één of meer welbepaalde doeleinden is er geen enkel probleem. Dit wordt vermeld in de GDPR-wetgeving en geldt dus tevens voor de verwerking van bepaalde gegevens waaruit je politieke opvattingen of religieuze overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond zouden kunnen blijken.

In o.a. de buurtgemeente Brakel wordt deze dienst aangeboden voor de burgers. In Lierde kan dit blijkbaar niet.” besloot de teleurgestelde Melissa Dooms.

X