Schepen Orville Cottenie (N-VA): ‘Oosterzele krijgt 1.775.527 euro extra investeringsbudget dankzij Vlaams regeerakkoord’

Schepen Orville Cottenie vernam van de N-VA ministers uit de Regering van Minister President Jambon bijzonder goed nieuws. Hij meldt het met veel trots. ‘De Vlaamse gemeentebesturen krijgen in de komende jaren 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Na berekening voor de gemeente Oosterzele (periode 2020 — 2024) zal dat neerkomen op totaal 1.775.527 euro   voor onze gemeente (241.277 euro voor de responsabiliseringsbijdrage en 1.534.247 voor de open ruimte)’, glimt schepen Orville Cottenie. (Reporter 17, foto Danny De Lobelle)

Orville Cottenie

De nieuwe Vlaamse regering wil de gemeenten meer financi ële ademruimte geven zodat ze de komende jaren sterk blijven investeren. Financieel staan veel steden en gemeenten er niet goed voor. De Vlaamse regering komt nu te hulp. ‘Dat komt niet alleen de inwoners ten goede, maar is vooral een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen’, verduidelijkt schepen Cottenie. ‘Met dit geld kunnen we onze gemeente echt beter maken. N-VA Oosterzele wil dat Oosterzele met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in nieuwe gemeente-infrastructuur (een nieuw gemeentehuis), lokale economie, versterking van het sociaal beleid en een groenere omgeving’, weet schepen Orville Cottenie. ‘De planning voor een nieuw gemeentecentrum waar de voornaamste gemeentelijke diensten worden gecentraliseerd is — gelet op de lamentabele huisvesting van de gemeentelijke diensten — zonder meer prioritair. Lokale economie betekent dynamiek en welvaart, een sociale stimulans moet ook de minder kansrijke Oosterzelenaren steun bieden en tenslotte moet ook werk gemaakt worden van uitbreiding van bos en groen’, besluit schepen Orville Cottenie.       Reporter 17