Rouwmo(nu)ment coronacrisis slachtoffer van partijruzie tussen sp.a en Open Vld


Geraardsbergen. Gisteren werd op de gemeenteraad beslist om in de Oudenbergstad een werkgroep op te starten voor een collectief rouwmo(nu)ment voor de slachtoffers van COVID-19 in deze stad. Emma Van der Maelen (sp.a) haastte zich gisterenavond nog om in een persmededeling duidelijk te maken dat de CD&V- en Open Vld -meerderheid was ingegaan op het voorstel van de sp.a. Deze middag mailde burgemeester Guido De Padt (Open Vld) ‘dat de Geraardsbergse socialisten af en toe een pluim trachten weg te plukken van andermans hoed’. Het is niet de eerste maal dat de tegenstellingen tussen de liberalen en de socialisten ontaardt in gebekvecht in de pers. ‘De vraag is of dit nu wel het juiste moment is’, vraagt een betrokkene zich af.

Gisterenavond werd op de gemeenteraad beslist om in de Oudenbergstad een werkgroep   voor een collectief rouwmo(nu)ment voor de slachtoffers van COVID-19 in deze stad te organiseren. Waar het rouwmo(nu)ment moet komen en hoe het er zal uitzien zal in een voorbereidende werkgroep worden uitgewerkt. Gisterenavond haastte Emma Van der Maelen (sp.a) zich om duidelijk te maken dat het schepencollege was ingegaan op het socialistisch voorstel. ‘We zijn dan ook blij dat deze meerderheid wil ingaan op onze vraag om een collectief herdenkingsmoment te organiseren in onze stad,’ zegt Emma Van der Maelen, ‘We zullen dit project dan ook ten volle steunen en maken met plezier deel uit van de werkgroep die het herdenkingsmoment.’

Deze middag mailde burgemeester Guido De Padt (Open Vld) waarin hij de poging van de sp.a om de pluim van het rouwmo(nu)ment op eigen hoed te steken omschrijft als ‘aan de kleine, zelfs kleinzielige kant’. Guido De Padt: ‘Reeds van in juni jongstleden vermeldde ik tijdens de gemeenteraad dat er specifieke aandacht moest komen voor diegenen die in diepe rouw achterbleven na het verlies van een dierbare tijdens de coronaperiode. Ik maakte toen al gewag van een dossier dat werd voorbereid door de dienst Cultuur en waarbij men een ingetogen herdenking zou organiseren op 1 november. Zich daarop baserende, stuurde de sp.a kort nadien een vraag naar het schepencollege om te trachten later de pluim te vangen die thans in een persnota wordt opgediend. Gisteren werd op voorstel van het Geraardsbergs schepencollege door de gemeenteraad beslist om een werkgroep – waarin ook de oppositie een zitje kan krijgen – op te richten. Die moet vorm geven aan een herdenkingsmonument en -moment.’

Een betrokkene drukt zijn spijt uit dat dergelijk initiatief andermaal uitmondt in partijpolitiek gekrakeel: ‘De coronacrisis heeft diep in het maatschappelijk weefsel gesneden. De schade is niet te overzien. Het is belangrijk dat de politiek eendrachtig en doortastend de handen aan de ploeg slaat. Aan politiek gekrakeel en opbodpolitiek heeft in deze moeilijke tijden niemand wat, zeker niet de slachtoffers van de coronacrisis.’

Julien Borremans