Mantelzorgers kunnen sneller premie krijgen


Geraardsbergen. Vanaf 2021 zullen meer Geraardsbergenaars die voor een zorgbehoevend persoon zorgen een mantelzorgpremie krijgen. Tot nu kregen mantelzorgers deze premie voor zorgbehoevenden die 15 punten of meer scoorden op de schaal van zelfredzaamheid van de FOD Sociale Zekerheid. Dat wordt nu herzien naar 13 punten. Ook voor jongere zorgbehoevenden onder de 21 jaar wordt de huidige schaal verlaagd. De aanpassing moet er mee voor zorgen dat zorgbehoevenden langer thuis kunnen blijven.

De mantelzorgpremie is er voor inwoners van Geraardsbergen die vrijwillig (dus belangeloos en onbezoldigd) en regelmatig hulp bieden aan zorgbehoevende, thuiswonende personen. Vaak is een mantelzorger dan ook een gezins-of familielid maar het kan eveneens een vriend of kennis zijn met wie de zorgbehoevende persoon een persoonlijke band heeft.

Mantelzorgers hebben recht op een maandelijkse premie van 25 euro, wat neerkomt op een jaarlijks bedrag van 300 euro. Om te bepalen of een mantelzorger recht heeft op deze premie wordt gekeken naar de zelfredzaamheid van de persoon die hij/zij verzorgt. Tot nu waren minimum 15 punten nodig op de schaal van zelfredzaamheid van de FOD Sociale Zekerheid. De gemeenteraad van 10 november 2020 heeft nu beslist om vanaf 2021 dit minimum te verlagen naar 13 punten. Voor jongeren onder de 21 jaar wordt het minimum verlaagd van 18 naar 16 punten.

“Corona en de lockdown hebben meer dan ooit aangetoond dat mantelzorgers een cruciale rol spelen in onze samenleving. Het is dankzij hen dat zorgbehoevenden langer in hun eigen, vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven wonen. Een financi ële ondersteuning, in de vorm van de mantelzorgpremie, is voor veel mantelzorgers onontbeerlijk. Met de uitbreiding van de premie willen we de mantelzorgers die dagelijks of toch zeer frequent in de weer zijn voor hun zorgbehoevende medemens een hart onder de riem steken”, zegt schepen voor ouderen Kristin Vangeyte.

Vanaf 1 januari 2020 wordt een bedrag voorzien van 125.000 euro voor de toekenning van de mantelzorgpremie. Uit een voorlopige berekening op basis van cijfers van de FOD kunnen 700 mensen in aanmerking komen voor de premie in haar uitgebreide vorm. Mogelijks is dit een overschatting omdat hierin mensen meegerekend worden die dagelijks in een woonzorgcentrum verblijven en hierdoor geen recht hebben op de premie. De mantelzorgpremie voor 2020 kan worden aangevraagd vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.