Billijke verdeling van 87.777 euro uit noodfonds voor Zwalmse verenigingen wordt unaniem goedgekeurd

 

Het Vlaams gewest heeft het gemeentebestuur van Zwalm een bedrag van 87.777 euro ter beschikking gesteld om Zwalmse jeugd-, sport- en cultuurverenigingen te ondersteunen tijdens dit coronajaar.

“Van bij het begin is beslist om dit bedrag maximaal te laten doorstromen naar de verenigingen zelf, de middelen voor diverse maatregelen in te zetten, en een deel te voorzien voor extra structurele ondersteuning van de verenigingen”, zegt Bruno Tuybens (voorZwalm), schepen van financi ën.

“Na een bevraging bij alle Zwalmse jeugd-, sport- en cultuurverenigingen deze zomer, werd beslist om een compensatie te voorzien voor gederfde inkomsten naar aanleiding van geannuleerde eetfestijnen en afgelaste verkoopacties. Alle erkende jeugd-, sport- en cultuurverenigingen die een eetfestijn geannuleerd hebben, kunnen eenmalig een compensatie tot € 1.000 ontvangen. Verenigingen die als alternatief een afhaaleditie uitwerkten, kunnen aanspraak maken op een compensatie van € 500. Voor een afgelaste verkoopactie krijgt men € 250. We investeren bovendien ongeveer een kwart van het budget specifiek in materiaal dat verenigingen kunnen gebruiken om activiteiten corona-proof te organiseren, materiaal dat ook na de coronaperiode nog verder kan worden gebruikt”, zegt Peter Van den Haute (N-VA), schepen van cultuur en sport.

“Verenigingen die een vaste infrastructuur hebben, zoals de twee jeugdbewegingen die onze gemeente rijk is, krijgen een compensatie van € 3.500 voor hun vaste kosten (nutskosten, leningslasten e.d.). En elke erkende jeugd-, sport- of cultuurvereniging die nog niet in aanmerking kwam voor de eerder genoemde compensatiemaatregelen, krijgt een bedrag van € 250. Het resterende saldo van het noodfonds zal dan nog eens voor de helft van dit saldo verdeeld worden  onder alle in 2020 erkende of te erkennen jeugd-, cultuur- en sportverenigingen, in verhouding van de ontvangen subsidies voor het werkjaar 2019”, vult Patrick Moreels (voorZwalm), schepen van jeugd aan.

Het college van burgemeester en schepenen wil naast bovengenoemde steunmaatregelen elke erkende vereniging ook één keer vrijstellen voor het betalen van huurgeld voor het gebruik van de Zwalmparel in 2021.

“Het voorstel tot besteding van het noodfonds kwam tot stand na een bevraging aan alle verenigingen. Bovendien werd het voorstel unaniem positief onthaald door de jeugd-, sport- en cultuurraad. Dit toont nogmaals aan dat advies vragen voor dit bestuur, ondanks de complexe materie waarbij iedereen belangen verdedigt, geen loos begrip is, bevragingen van het betrokken middenveld resultaten oplevert en in belangrijke mate deel uitmaakt van onze beleidsvisie”, aldus nog Bruno Tuybens (voorZwalm).

Het voorstel werd unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 november.

X