’t ‘olleken’ wordt afgesloten voor alle verkeer. ‘De veiligheid van de zwakke weggebruiker is in het gedrang.’


Geraardsbergen. Vanaf maandag 8 november verandert de verkeersituatie tussen de Gentse- en de Reepstraat. Gemotoriseerd verkeer zal niet meer onder de spoorwegbrug – ’t olleken – door kunnen rijden.  Tot nu toe is tweerichtingsverkeer toegelaten. ‘Dit is niet langer houdbaar’, laat de Dorpsraad van Nederlboelare weten. ‘De veiligheid van de zwakke weggebruiker is in het gedrang.’ Volgens schepen van Mobiliteit Fernand Van Trimpont (CD&V) loopt dit proefproject tot eind januari en volgt er een evaluatie.

Op het College van Burgemeester en Schepenen werd beslist om voor een proefperiode van 8 november 2021 tot en met 31 januari 2022 de verkeerscirculatie tussen de Gentsestraat en de Reepstraat – onder de spoorwegbrug – grondig te wijzigen. Voor voertuigen zal er geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn. Elke vorm van gemotoriseerd verkeer  wordt verboden. ‘Dit is op vraag van de Dorpsraad Nederboelare en van de bewoners van de Reepstraat, die laten weten hebben dat de verkeersituatie aan de smalle doorgang aan de spoorwegbrug voor de zwakke weggebruiker gevaarlijk is’, laat schepen van Mobiliteit Fernand Van Trimpont (CD&V) weten. ‘Aan de verkeerssituatie in de Reep- en de Spoorwegstraat verandert er niets.’ Schepen Van Trimpont wijst er op dat de situatie urgent is omdat de Gentsestraat een schoolomgeving is.


‘De Reepstraat wordt een racebaan.’

Verlies van omzet
Verschillende handelaars en zelfstandigen – die in de Spoorweg- en de Reepstraat gevestigd zijn – zien het afsluiten van de doorgang van de Reep- naar de Gentsestraat niet zitten. Ze vrezen dat dit een grote weerslag zal hebben op hun omzet. ‘Heel wat klanten zullen wegblijven omdat ze de Reepstraat zullen trachten te vermijden’, laat een handelaar weten. ‘Dat zal dan moeten blijken uit het proefproject,’ laat schepen Van Trimpont weten, ‘Het is belangrijk dat de klanten goed op de hoogte zijn van de nieuwe situatie. We moeten het ook niet al te negatief benaderen. Misschien is het op die manier veiliger om hun zaak te bereiken. Uiteraard zullen we goed aanwijzen hoe de handelaar kunnen worden bereikt.’ Ook de aanpak van de Gentsestraat staat op de agenda. ‘Net als alle schoolomgevingen, zullen we de schoolomgeving in de Gentsestraat onder de loep nemen om ze veiliger te maken.’

De Dorpsraad van Nederboelare is alvast heel tevreden met de beslissing. ‘De situatie in de Reepstraat is voor de zwakke weggebruiker gevaarlijk. Bovendien passeert in de Reepstraat – richting Gentsestraat – heel wat schoolgaande jeugd. Wagens moeten er op een beperkte ruimte kruisen, wat soms tot hallucinante situaties aanleiding geeft. Het risico voor de zwakke weggebruiker is te groot.’ Volgens de Dorpsraad is er trouwens geen alternatief. ‘De voetpaden zijn te smal waardoor voetgangers soms op straat moeten lopen. Zelfs wanneer er éénrichtingsverkeer zou worden georganiseerd, blijft de veiligheid van de voetganger in het geding.’

Fietsstraat
De handelaars wijzen er ook op dat er heel wat chauffeurs door de Reepstraat rijden om de drukke Astridlaan te vermijden om zo sneller het centrum van de stad te bereiken. ‘Heel wat chauffeurs houden zich niet aan de snelheidsbeperkingen. ‘Voor de kinderen die naar de binnenspeeltuin De Grote Giraf gaan, is dit best een heel gevaarlijke situatie’, laat een handelaar weten, die hoopt dat er snel maatregelen worden genomen. In Nederboelare gaan steeds meer stemmen op om van de Reepstraat een fietsstraat te maken.

Julien Borremans