Audit Vlaanderen: ‘Aanpak stadsbestuur trage wegen niet in overeenstemming met decreet Gemeentewegen’

Geraardsbergen. Audit Vlaanderen tikt het stadsbestuur op de vingers in verband met ‘mogelijke onregelmatigheden’ wat betreft het beheer van trage wegen in Geraardsbergen. ‘Het niet formeel afschaffen van bepaalde trage wegen en het niet opleggen van de betaling van een meerwaardevergoeding aan aanpalende eigenaars, kan eveneens een schijn van mogelijke belangenvermenging doen ontstaan.’ Schepen Van Trimpont reageert.

Audit Vlaanderen ontving een melding over mogelijke onregelmatigheden in verband met het beheer en eventuele belangenvermenging bij de inname van gemeentelijke trage wegen en het niet innen van meerwaardevergoedingen als een trage weg wordt afgeschaft door de gemeenteraad. Audit Vlaanderen stelde vast dat het stadsbestuur van Geraardsbergen de opgelegde bepalingen die het decreet Gemeentewegen voorschrijft, niet naleeft.

Een trage weg die dringend aan onderhoud toe is.

Niet in overeenstemming met het decreet
Indien overtredingen worden vastgesteld, is het bestuur decretaal verplicht om op te treden. ‘Het decreet stelt daarbij ook duidelijk dat zolang een trage weg formeel een gemeenteweg is, het de plicht is van het lokaal bestuur om deze trage weg te vrijwaren en te onderhouden’, schrijft Audit Vlaanderen in een brief aan het stadsbestuur. Audit Vlaanderen stelt bijgevolg vast dat lokaal bestuur Geraardsbergen de bepalingen van het decreet Gemeentewegen niet naleeft.

Volgens Audit Vlaanderen is de huidige aanpak van lokaal bestuur Geraardsbergen inzake de handhaving van de trage wegen niet in overeenstemming met de bepalingen van het decreet Gemeentewegen (2019). ‘Het lokaal bestuur leeft de bepalingen van het decreet onvoldoende na, waardoor lokaal bestuur Geraardsbergen het risico loopt op juridische procedures, klachten en conflicten m.b.t. het beheer van trage wegen’, staat in een brief aan het stadsbestuur te lezen.

Volgens Audit Vlaanderen kan ‘het niet formeel afschaffen van bepaalde trage wegen en het niet opleggen van de betaling van een meerwaardevergoeding aan aanpalende eigenaars, eveneens een schijn van mogelijke belangenvermenging doen ontstaan.’

Het stadsbestuur moet het goedgekeurde Tragewegenplan uitvoeren en moet zich conformeren aan de vigerende regelgeving. Het schepencollege moet duidelijkheid verschaffen over welke bestaande niet toegankelijke geïnventariseerde trage wegen het wil behouden, om ze vervolgens open te stellen, te onderhouden en eventueel te vrijwaren.

Schepen Van Trimpont reageert
Het Tragewegenplan werd in November 2020 door de gemeenteraad goedgekeurd. ‘De prioriteit die we aan het plan hebben gegeven, is niet aan het afschaffen van trage wegen die niet meer in gebruik zijn, maar aan het openstellen van trage wegen die momenteel niet kunnen gebruikt worden’, lichtte Fernand Van Trimpont – schepen van Mobiliteit – op de gemeenteraad van 28 maart toe. ‘De trage wegen die je niet meer gebruikt of niet meer gaat openstellen, moet je afschaffen.’

Schepen Van Trimpont wees er tijdens de gemeenteraad op dat er uiteraard – op een gefaseerde wijze – werk zal worden gemaakt van het Tragewegenplan, maar ‘het openstellen en het onderhoud van de trage wegen heeft prioriteit.’

Julien Borremans