Gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Lierde: Sofie De Vliegher (Voor Lierde): “Alles is liefde, alles is Lierde, voor iemand zoals jij, voor hem, voor haar, voor mij”.

Even voorstellen.

Sofie is 39 jaar, dochter van Griet en Azer, echtgenote van Dave Varlet en mama van Angel en Aaron. Ze neemt voor de tweede maal aan de gemeenteraadsverkiezingen deel. De afgelopen 6 jaar heeft ze met haar team, enorm veel vrijwilligerswerk geleverd. Meer dan 50 activiteiten met Gezinsbond Lierde, de Gratis Weggeefmarkten, CD voorstellingen en concerten, …
Sofie ambieert een zetel als gemeenteraadslid en haar beleidsprioriteiten zijn de verder uitbouw van jeugd, onderwijs, cultuur, sport, ontspanning en het verenigingsleven.

Wat wil je in Lierde behouden?

Lierde scoort op de meeste vlakken beter dan de ons omringende gemeenten. Onze financi ële gezondheid, openbare gebouwen, containerpark, ontmoetingscentra en sportinfrastructuur zijn fantastische troeven die in een mum van tijd zijn ontstaan, gegroeid en gerealiseerd. Mede door een enthousiast gemeentebestuur waar de belangrijkste beslissingen unaniem kunnen worden genomen, over de partijgrenzen heen.
Onze ambities op ecologisch vlak, het groene landelijke karakter, het station met zijn meer dan vijfhonderd dagelijkse pendelaars zijn bijzonder sterke troeven. Hiermee kunnen we de twijfels over fusies de kop blijven indrukken.
Lierde is uniek dankzij een ploeg van enthousiaste inwoners die meedenken, zich verenigen, graag buiten komen en voorstellen doen hoe we Lierde kunnen omtoveren tot een nog fijnere leefgemeenschap, dan dat het nu al is.

Wat wil je in Lierde veranderen?

Een belangrijke doelgroep Lierdenaren die momenteel nog over het hoofd wordt gezien zijn onze adolescenten.
Deze toekomstige kiezer, responsabele burger, jongvolwassene dienen we beter te ondersteunen, begeleiden en te omkaderen.
Het gebrek aan middelbaar onderwijs doet de 12+ inwoners uitwijken naar de buurgemeenten. Voor sport kunnen ze in hun vrije tijd gelukkig wel terecht in Lierde.
Voor andere vrijetijdsbesteding zoals muziek, film, spel, cultuur, comedy, workshop, …  moet meer ruimte worden gemaakt. Die ‘ruimte’ bestaat. Het jeugdhuis onder het O.C. de Lier bezit alles om de jongeren hun ‘ontmoetingsplek’ te gunnen. Een wens van de vele ouders en grootouders, samen met mij: ‘Veilig feesten vlakbij, binnen fietsafstand in plaats van nachtelijke uitstappen naar de buurgemeenten.

Noem twee prioriteiten uit jouw programma.

Cultuur

De Cultuurraad dient nauwer te gaan samenwerken met de aangesloten verenigingen. Overleg en samenwerking is momenteel zo goed als onbestaand. Als we eerlijk zijn moeten we toegeven dat ‘het culturele aanbod’ in Lierde vrij laag scoort, vooral in vergelijking met ‘het sportaanbod’ op onze gemeente.
Als we de krachten van cultuur, erfgoed, bib, sport, jeugd en senioren beter gaan combineren/coördineren met de bestaande verenigingen dan kan dit onze bewoners alleen maar ten goede komen.

Sport

De gemeente Lierde investeerde de afgelopen jaren enorm in haar sportinfrastructuur. Fantastisch nieuws, maar de ‘kous’ is nog niet af. Met andere woorden er is nog heel wat te realiseren. Zo is Lierde druk op zoek naar een locatie voor het aanleggen van gemeentelijke voetbalterreinen inclusief kleedkamers, kantine en parking. De gemeente telt momenteel nog twee voetbalclubs: FC Bonanza en VCE Deftinge. Beiden moeten het stellen met verouderde en deels zonevreemde infrastructuur. “Deze sport verdient beter”, aldus de terechte woorden van onze burgemeester Jurgen Soetens. Samen met hem en beide clubs willen we mee op zoek gaan naar een oplossing.

Wat is je favoriete plaats in Lierde en waarom?

Ik heb het geluk op wandelafstand te wonen van het kloppend hart van Lierde. Het nieuwe centrum verschoof van de stationsbuurt naar de omgeving achter het gemeentehuis. Met een ontmoetingscentrum, een jeugdlokaal, een sporthal en recreatiezone is het uitkijken naar de volgende warme zomer met picknick en muziek van eigen bodem.
Alles is liefde, alles is Lierde, voor iemand zoals jij, voor hem, voor haar, voor mij.

Bedankt voor dit interview, voor het lezen, voor jullie stem en vertrouwen.

NEEM OOK EENS EEN KIJKJE BIJ ENKELE ANDERE KANDIDATEN (klik op de foto)

 kandidaat SPAnKRACHT Lierde      

X